ศาลจังหวัดชุมพร
Chumphon Provincial Court
News
ศาลจังหวัดชุมพรร่วมเป็นเกียรติและบันทึกภาพกิจกรรมในพิธี “วันตำรวจ” ศาลจังหวัดชุมพรร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศาลจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ศาลจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ หัวหน้าส่วนงาน และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดชุมพร เข้าประชุมการตรวจราชการศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ Google Meet  

ลำดับที่ ห้องพิจารณาคดี คลิกที่รูปเพื่อเข้าห้อง หรือ คลิก URL สำหรับเข้าห้อง
1 ห้องพิจารณาคดี 1 https://meet.google.com/vhb-kxvj-nnx
2 ห้องพิจารณาคดี 2 https://meet.google.com/dsw-ufda-nsq
3 ห้องพิจารณาคดี 3 https://meet.google.com/iht-hdoy-qia
4 ห้องพิจารณาคดี 4 https://meet.google.com/jrf-ibsb-qbg
5 ห้องพิจารณาคดี 5 https://meet.google.com/rhx-ufsm-mbb
6 ห้องพิจารณาคดี 6 https://meet.google.com/ids-piyi-rch
6 ห้องไกล่เกลี่ย https://meet.google.com/pkf-ahbw-cfh

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน